ngũ hành thổ

Các tên ngắn với họ Nguyễn mệnh thổ

Nhấn vào nút "+ Chọn tên đệm" để có tên đầy đủ

Nguyễn(1415) | A(52)

Ý nghĩa tên Ác

ác độc, xấu xí....

Thuộc tính ngũ hành của tên Ác: thổ

Nguyễn(1415) | Ác(7)

Ý nghĩa tên Ai

Là người biết thương cảm...

Thuộc tính ngũ hành của tên Ai: thổ

Nguyễn(1415) | Ai(532)

Ý nghĩa tên Ải

Kẻ sĩ không có đức hạnh....

Thuộc tính ngũ hành của tên Ải: thổ

Nguyễn(1415) | Ải(335)

Ý nghĩa tên Am

Am tường, thấu hiểu....

Thuộc tính ngũ hành của tên Am: thổ

Nguyễn(1415) | Am(557)

Ý nghĩa tên Ám

ngầm, âm thầm, bí mật, mờ ám....

Thuộc tính ngũ hành của tên Ám: thổ

Nguyễn(1415) | Ám(6)

Nguyễn(1415) | An(1147)

Nguyễn(1415) | Anh(1215)

Nguyễn(1415) | Ánh(994)

Nguyễn(1415) | Áo(937)

Ý nghĩa tên Oa

Là người con gái đẹp....

Thuộc tính ngũ hành của tên Oa: thổ

Nguyễn(1415) | Oa(63)

Nguyễn(1415) | Oanh(61)

Nguyễn(1415) | Ưng(23)

Ý nghĩa tên Ích

...

Thuộc tính ngũ hành của tên Ích: thổ

Nguyễn(1415) | Ích(16)

Ý nghĩa tên Ốc

...

Thuộc tính ngũ hành của tên Ốc: thổ

Nguyễn(1415) | Ốc(18)

Ý nghĩa tên Ổi

...

Thuộc tính ngũ hành của tên Ổi: thổ

Nguyễn(1415) | Ổi(18)

Ý nghĩa tên Ôn

...

Thuộc tính ngũ hành của tên Ôn: thổ

Nguyễn(1415) | Ôn(20)

Ý nghĩa tên Ông

...

Thuộc tính ngũ hành của tên Ông: thổ

Nguyễn(1415) | Ông(24)

Nguyễn(1415) | Dung(69)

Nguyễn(1415) | Quý(31)

Nguyễn(1415) | Duyên(81)

Nguyễn(1415) | Ái Duyên(19)

Nguyễn(1415) | An Duyên(214)

Nguyễn(1415) | Anh Duyên(159)

Nguyễn(1415) | Ánh Duyên(19)

Nguyễn(1415) | Bảo Duyên(60)

Nguyễn(1415) | Bích Duyên(60)

Nguyễn(1415) | Hà Duyên(36)

Nguyễn(1415) | Hạ Duyên(37)

Nguyễn(1415) | Hàn Duyên(36)

Nguyễn(1415) | Hằng Duyên(36)

Nguyễn(1415) | Hoa Duyên(36)

Nguyễn(1415) | Hồng Duyên(35)

Nguyễn(1415) | Hương Duyên(36)

Ý nghĩa tên Kiều Duyên

Mong muốn con có vẻ đẹp duyên dáng kiều diễm, kiêu sa quý phái...

Thuộc tính ngũ hành của tên Kiều Duyên: thổ

Nguyễn(1415) | Kiều Duyên(25)

Nguyễn(1415) | Kim Duyên(28)

Nguyễn(1415) | Kỳ Duyên(28)

Nguyễn(1415) | Lạc Duyên(39)

Nguyễn(1415) | Linh Duyên(38)

Nguyễn(1415) | Mộng Duyên(29)

Nguyễn(1415) | Mỹ Duyên(28)

Nguyễn(1415) | Ngọc Duyên(28)

Nguyễn(1415) | Nhã Duyên(29)

Nguyễn(1415) | Nhân Duyên(26)

Ý nghĩa tên Phương Duyên

Mong muốn con lanh lợi, bình dị, duyên dáng trong mắt mọi người...

Thuộc tính ngũ hành của tên Phương Duyên: thổ

Nguyễn(1415) | Phương Duyên(29)

Nguyễn(1415) | Quý Duyên(45)

Nguyễn(1415) | Quỳnh Duyên(43)

Nguyễn(1415) | Tâm Duyên(38)

Nguyễn(1415) | Thảo Duyên(38)

Ý nghĩa tên Thiên Duyên

Con chính là mối lương duyên trời ban cho bố mẹ...

Thuộc tính ngũ hành của tên Thiên Duyên: thổ

Nguyễn(1415) | Thiên Duyên(38)

Nguyễn(1415) | Thu Duyên(37)

Nguyễn(1415) | Thư Duyên(37)

Nguyễn(1415) | Thúy Duyên(38)

Nguyễn(1415) | Thùy Duyên(37)

Nguyễn(1415) | Thụy Duyên(39)

Nguyễn(1415) | Tiên Duyên(108)

Nguyễn(1415) | Tú Duyên(116)

Nguyễn(1415) | Vân Duyên(110)

Ý nghĩa tên Xuân Duyên

Xuân Duyên chỉ vào người con gái có duyên phận tốt đẹp....

Thuộc tính ngũ hành của tên Xuân Duyên: thổ

Nguyễn(1415) | Xuân Duyên(103)

Nguyễn(1415) | Ý Duyên(95)

Nguyễn(1415) | Dũng(79)

Nguyễn(1415) | Hồng(29)

Nguyễn(1415) | Diễm(93)

Nguyễn(1415) | Uyên(18)

Nguyễn(1415) | Duy(120)

Nguyễn(1415) | Yến(28)

Nguyễn(1415) | Diệp(116)

Các tên chính với thuộc tính khác thuộc họ Nguyễn

ngũ hành kimKim
ngũ hành mộcMộc
ngũ hành thủyThủy
ngũ hành hỏaHỏa
ngũ hành thổThổ

Babybirthname.com là thư viện tên, nhằm giải thích ý nghĩa của từng tên bé trai, bé gái. Babybirthname giúp cha mẹ nghiên cứu và chọn lựa dễ dàng để khai sinh cho bé một cái tên ưng ý.

© Copyright BabyBirthName.com. All Rights Reserved
Design & Develop by Satime Software Jsc