Meaning of Nguyễn Minh Thư Lâm name

Ý nghĩa tên Nguyễn Minh Thư Lâm

18 Lượt xem

Ý nghĩa của tên chính "Thư Lâm"

35 lượt xem | Cập nhật lúc: 11:34, Thursday 01 2023

Thư là sách. Lâm là ngọc đẹp. Thư Lâm là cuốn sách quý giá, người là cuốn sách quý giá, tập hợp kiến thức sâu rộng.

By BabyBirthName.com

Ý nghĩa của tên đệm "Minh"

97 lượt xem | Cập nhật lúc: 17:39, Saturday 39 2023

Minh là sáng, chỉ con người phúc phận tốt đẹp.

By BabyBirthName.com

Ngũ hành tên đệm "Minh"

Thuộc tính: thủy

ngũ hành thủy
Các tên hay họ Nguyễn

Thống kê họ "Nguyễn"

1415 lượt xem | Cập nhật lúc: 09:38, Monday 38 2023

Số người họ Nguyễn: khoảng 38,142,733 người, chiếm 38.53% dân số cả nước (thống kê 2022)

Theo bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Kính đăng tải trên Website của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ và Gia đình Việt Nam, căn cứ một số liệu thống kê năm 2005, thì họ phổ biến nhất của người Việt là họ Nguyễn, họ của triều đại Phong kiến cuối cùng ở Việt Nam

Họ Nguyễn chiếm 38,4% dân số ở Việt Nam

Các tên hay khác với họ Nguyễn

Các tên chính với thuộc tính khác thuộc họ Nguyễn

Babybirthname.com là thư viện tên, nhằm giải thích ý nghĩa của từng tên bé trai, bé gái. Babybirthname giúp cha mẹ nghiên cứu và chọn lựa dễ dàng để khai sinh cho bé một cái tên ưng ý.

© Copyright BabyBirthName.com. All Rights Reserved
Design & Develop by Satime Software Jsc