Meaning of Nguyễn Yên Thu Nguyên name

Ý nghĩa tên Nguyễn Yên Thu Nguyên

1 Lượt xem

Ý nghĩa của tên chính "Thu Nguyên"

17 lượt xem | Cập nhật lúc: 11:46, Thursday 01 2023

cô con gái xinh đẹp có nét đẹp trong sáng như đồng thảo nguyên vào mùa thu.

By BabyBirthName.com

Ý nghĩa của tên đệm "Yên"

3 lượt xem | Cập nhật lúc: 11:39, Monday 39 2023

Mong con mãi được bình yên, an nhiên.


 

By BabyBirthName.com
Các tên hay họ Nguyễn

Thống kê họ "Nguyễn"

1414 lượt xem | Cập nhật lúc: 09:38, Monday 38 2023

Số người họ Nguyễn: khoảng 38,142,733 người, chiếm 38.53% dân số cả nước (thống kê 2022)

Theo bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Xuân Kính đăng tải trên Website của Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ và Gia đình Việt Nam, căn cứ một số liệu thống kê năm 2005, thì họ phổ biến nhất của người Việt là họ Nguyễn, họ của triều đại Phong kiến cuối cùng ở Việt Nam

Họ Nguyễn chiếm 38,4% dân số ở Việt Nam

Các tên hay khác với họ Nguyễn

Các tên chính với thuộc tính khác thuộc họ Nguyễn

Babybirthname.com là thư viện tên, nhằm giải thích ý nghĩa của từng tên bé trai, bé gái. Babybirthname giúp cha mẹ nghiên cứu và chọn lựa dễ dàng để khai sinh cho bé một cái tên ưng ý.

© Copyright BabyBirthName.com. All Rights Reserved
Design & Develop by Satime Software Jsc